Zamknij

W celu prowadzenia statystyk odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka)
Jeżeli wyrażasz zgodę™ na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "Zamknij" w prawym górnym rogu tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody - istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej o cookies

Wtorek, 20 sierpnia 2019r. godz. 11:38

  • Czcionka mniejsza
  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

System Przepustkowy w Porcie Lotniczym Łódź

Zgodnie z obowiązującą Instrukcją Przepustkową dla Osób i Pojazdów PL Łódź każda osoba wykonująca obowiązki służbowe, świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej lub wykonująca inne czynności związane z prowadzoną działalnością na lotnisku musi posiadać ważną przepustkę osobową upoważniającą do przebywania w określonych strefach lotniska, zaś wszystkie pojazdy poruszające się po terenie części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska muszą posiadać ważną przepustkę samochodową.

Wniosek o uzyskanie przepustki czasowej osobowej i samochodowej należy złożyć w formie pisemnej do Portu Lotniczego Łódź, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych na terenie PL Łódź. Do wniosku o uzyskanie przepustki czasowej osobowej należy dołączyć aktualną fotografię oraz dodatkowo wypełnić wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska oraz złożyć informacje o zatrudnieniu/kształceniu.

W przypadku współużytkowników lotniska wypełniony wniosek musi być potwierdzony przez dyrektora/kierownika swojej jednostki. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przepustkę czasową osobową lub samochodową jest wcześniejsza zgoda zarządzającego na prowadzenie działalności na terenie Portu Lotniczego Łódź zawarta w formie umowy lub porozumienia.

Złożony wniosek o wydanie przepustki osobowej przekazywany jest odpowiednim Służbom Ochrony w celu sprawdzenia czy ubiegająca się osoba spełnia wymagania niezbędne do otrzymania dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska, w tym również sprawdzenie 5-letniej przeszłości. Złożony wniosek na wydanie przepustki osobowej może zostać odrzucony w przypadku braku podstaw do jej wydania lub w przypadku negatywnej opinii Straży Granicznej. Przepustki osobowe stałe wydaje się po przeszkoleniu wnioskodawcy przez Port Lotniczy Łódź w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego i otrzymaniu stosownego certyfikatu.

Ochrona Danych Osobowych 

Wnioski przepustkowe, przepustki czasowe oraz upoważnienia można składać/odbierać w Terminalu Pasażerskim (I piętro - wejście od strony tarasu widokowego) w następujących dniach: 

- Poniedziałek: nieczynne

- Wtorek: 06:00 – 18:00

- Środa: nieczynne

- Czwartek: 07:30-15:30

- Piątek: 06:00 – 18:00 

- Sobota: 07:00 – 15:00

- Niedziela: nieczynne 

Telefon kontaktowy: +48 571 291 141  (telefon czynny w w/w godzinach)

Każda osoba kierująca pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska, posiadająca przepustkę osobową czasową, musi mieć odpowiednie upoważnienie do kierowania pojazdami. Osoby takie są zgłaszane do Zespołu ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego PL Łódź przez Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych. Upoważnienia uzyskuje się po przejściu odpowiedniego szkolenia z zakresu poruszania się osób i pojazdów w strefie zastrzeżonej lotniska.


Pliki z wnioskami do pobrania:
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (aktualizacja w dn. 22.01.2019 r.)

Wniosek o wydanie przepustki osobowej (aktualizacja w dn. 08.08.2018 r.)

Wniosek o wydanie przepustki samochodowej (aktualizacja w dn.23.05.2018 r.)

Wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek (aktualizacja w dn. 23.05.2018 r.) 

Formularz sprawdzenia przeszłości  (aktualizacja w dn. 03.08.2018 r.)

Wykaz przedmiotów zabronionych (aktualizacja w dn. 14.06.2018 r.)

Zgłoszenie utraty przepustki (aktualizacja w dn. 15.06.2018 r.)
Udziałowcy

Województwo Łódzkie

Miasto Łódź

Aeroklub Polski

Aeroklub Łódzki